entrevistes

Vols conèixer als
nostres farmacèutics

Et garantizem la condició que t’apliquen
els laboratoris d’EFGs i et fem propostes
per millorar-ne la rendibilitat

Més informació >

notícies

el conveni col·lectiu
de farmàcia del 2019

Mòdul de compres automàtic que sistematitza
les compres directes fent-te estalviar temps,
reduint stocks i eliminant tasques burocràtiques

Més informació >

història

La història de la
farmàcia

Verifiquem que se t’està aplicant
la condició pactada amb els majoristes
del grup mes a mes

Més informació >