icon_2_hover

ecoTech

Segons la RAE, tecnologia és:

• El llenguatge propi d’una ciència o d’un art

• El conjunt de teories i tècniques que permeten l’aprofitament pràctic del coneixement científic

L’ecoTech utilitza el conjunt de les tècniques digitals, en concret, les plataformes que permeten crear un llenguatge amb la societat actual per poder definir una estratègia digital que permetrà fer front a la venda online i als canvis de la societat actual.